Kinderdagverblijf Het Opstapje

Kinderopvang Het Opstapje biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen wordt er binnen de kinderopvang veel aandacht besteed aan het pedagogisch beleid.

Hierbij zijn veiligheid en vertrouwen de basis voor een goede ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op de kinderopvang en hier met veel plezier naartoe gaat. Ook voor ouders is het belangrijk dat zij weten dat hun kind in een veilige en liefdevolle omgeving wordt opgevangen.

Wij bieden

Aandacht voor ontwikkeling

Wij besteden veel aandacht aan het stimuleren van de cognitieve-, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van uw kind.

Inzicht in ontwikkeling

De progressie van de ontwikkeling van uw kind wordt bij kinderopvang Het Opstapje zorgvuldig in kaart gebracht.

Persoonlijke aandacht

Elk kind is anders en elk kind verdient de aandacht welke hij/zij nodig heeft. Wij bieden het juiste opstapje voor elk kind.
kinderdagverblijf-rotterdam

Eigen mentor

Elk kind heeft een eigen mentor, dit draagt bij aan de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van kinderen en pedagogisch medewerkers.

Elke dag wat te doen

Wij organiseren dagelijks activiteiten om de kinderen uit te dagen. Deze dragen bij aan de cognitieve-, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.

SBB Erkend leerbedrijf

Het Opstapje is door SBB erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het MBO een volwaardige leerwerkplek te bieden.
Onze laatste berichten
kinderopvang rotterdam
8.5.2018

Kinderopvang Rotterdam

Web Developer 0 Comments

Kinderopvang Rotterdam Het Opstapje Aandacht voor ontwikkeling binnen

Read more

6.30.2018

Nieuwe website

Web Developer 0 Comments

Welkom op de nieuwe website van hetopstapje.com Geregeld zullen er updates

Read more

  Onze activiteiten

  Kinderen ontwikkelen in hun eigen tempo, door middel van diverse activiteiten stimuleren wij de kinderen bij de ontwikkeling.
  U kunt hierbij denken aan de ontwikkeling van de grove motoriek, fijne motoriek en de sociaal- emotionele ontwikkeling.

  Buiten spelen

  Het ontwikkelen van de grove motoriek van kinderen doen wij onder andere d.m.v. buiten spelen.
  Op deze manier traint het kind de romp, armen en benen. Bewegingen van deze drie lichaamsdelen noemt men de grove motoriek.
  Hieronder dient te verstaan, lopen, zwaaien, beweging van de romp, armen en benen.
  Tevens worden de grote spieren getraind door te klimmen, rennen en andere activiteiten.

  Tekenen/verven/knutselen

  Je kind leert steeds fijnere bewegingen met zijn/haar handen en vingers te maken. Peuters kunnen steeds beter een potlood vasthouden, een bladzijde van een boek omslaan, en kleine dingen doen zoals een kraaltje vastpakken.

  Tussen 2 en 4 jaar leren kinderen zich aankleden en beginnen ze een beetje te tekenen, te knippen en te plakken.

  Door middel van tekenen, verven en knutselen trainen wij de fijne motoriek.
  Ook leren wij het kind zelf een boterham te eten en het zelf vasthouden van een beker drinken voor een betere hand- oog coördinatie.

  Sociale ontwikkeling

  Peuters gaan steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met anderen en hebben er plezier in als anderen op hen reageren.
  Door met elkaar te spelen, leren kinderen met elkaar omgaan en leren ze sociale vaardigheden.
  Ook door contacten buitenshuis wordt je kind steeds zelfstandiger en krijgt het meer zelfvertrouwen!

  Wij organiseren elke dag activiteiten waarbij het samen spelen gestimuleerd wordt en het kind zich beter sociaal kan ontwikkelen.

  Emotionele ontwikkeling

  Jonge kinderen zijn nog erg op zichzelf gericht en kunnen zich nog niet zo goed inleven in anderen.
  Als kinderen ouder worden, kunnen ze zich beter verplaatsen in de gevoelens en opvattingen van anderen. Daardoor leren ze ook beter omgaan met afspraken, regels en conflicten.

  Kinderen hebben recht op hun eigen gevoelens maar moeten wel leren hoe ze met die gevoelens moeten omgaan.
  Elke dag monitoren onze professionele medewerkers de onderlinge omgang tussen kinderen en bieden ondersteuning daar waar het nodig is voor een optimale ontwikkeling van uw kind.